Skola Primarja Mtarfa: Festa ta’Briju u Mużika

Il-briju tal-karnival kien jinħass sew dalgħodu fl-iskola Primarja tal-Imtarfa meta, lebsin kostumi kkuluriti tal-karnival, tfal u edukaturi ħadu sehem f’attivita’ speċjali organizzata mill-Kunsill Skolastiku tal-Iskola. Biex inżommu mal-programm kulturali tal-Valletta 2018, l-iskola dal-għodu qamet għal ċelebrazzjoni ta’ ritmu mill-mużiċista Peter Paul Galea mill-banda Tribali.

Screen Shot 2018-02-14... 			
			</div>
				<a href=Read more